De vindplaats voor passend werk, leren en doen. Bij jou in de buurt.

De Jonge Ontdekker

Binnen De Jonge Ontdekker wordt dag- en buitenschoolse begeleiding geboden aan kinderen tussen de 3 en de 16 jaar die behoefte hebben aan extra begeleiding in hun ontwikkeling. Hierbij kunt u denken aan kinderen met ADHD, ASS, ODD, of andere zorgbehoeften en leerdoelen. De Jonge Ontdekker gaat uit van het unieke kind en past zijn begeleiding hierop aan; ieder kind binnen De Jonge Ontdekker heeft zijn/haar eigen leerdoelen, benadering en manier van leren. Een voorwaarde voor een optimale ontwikkeling van ieder kind is een veilig en warm pedagogisch klimaat. Omdat dit klimaat voor onze doelgroep extra zorg behoeft, werken wij aan de hand van een duidelijke dagstructuur (vormgegeven met pictogrammen), regels, vaste begeleiders en groepsgenoten en afwisseling tussen in- en ontspanning. De groepen binnen De Jonge Ontdekker hebben een maximaal aantal van 6 kinderen en zijn ingedeeld op de (sociaal-emotionele) leeftijd. Daarnaast wordt er altijd gestreefd naar de best passende groepsdynamiek voor ieder kind. Regelmatig vindt er met de ouders afstemming plaats over de voortgang van het kind. De Jonge Ontdekker schrijft begeleidingsverslagen waarin de ontwikkeling ten opzichte van de leerdoelen van het kind worden beschreven en geëvalueerd.

Terug naar overzicht

U vindt ons op:


De Jonge Ontdekker

Draaibrug 1
3991 LA  Houten
0307271160
www.dejongeontdekker.nl
info@dejongeontdekker.nl

venster sluiten

venster sluiten

hulp bij inloggen

Bent u uw wachtwoord vergeten?
Voer uw gebruikersnaam of emailadres in en klik op verstuur.

Heeft u nog geen account? Kijk dan hier voor meer informatie.

Feedback en Support