De vindplaats voor passend werk, leren en doen. Bij jou in de buurt.

Samen in de Stad

Samen in de Stad is een programma van waaruit DOCK-sociaal makelaars werken, in alle Utrechtse wijken. Met een preventieve benadering richten we ons op het langer thuis blijven wonen van ouderen van 60+. Ouderen blijven als gevolg van veranderingen in de zorg (veel) langer thuis wonen, en kunnen tegelijk als dat nodig mocht blijken, minder gemakkelijk een beroep doen op vanuit de overheid georganiseerde professionele hulp en ondersteuning. Lokale gemeenschappen van mensen dichtbij in de buurt, die op prettige wijze met elkaar in contact staan, elkaar kunnen treffen en naar elkaar omkijken, nemen daarom in belang toe.Het is belangrijk dat bewoners zelf op tijd in actie komen en zich hierin verdiepen, om zo regie te houden. Het is fijner om te veranderen vanuit keuze, dan vanuit moeten. We benaderen bewoners om tijdig na te denken over het eigen toekomstige ouder worden, en hoe dat goed te kunnen doen.

Hoe doen wat dat?
Als sociaal makelaars zoeken we steeds weer contact met bewoners, bewonersgroepen, plekken in de buurt waar mensen komen, lokale en stedelijke partners, om dit lokale gemeenschapsbelang te bespreken, en met vanuit “de kracht van samen” verder te ontwikkelen. De  behoeften, belangen, kunde en wensen van de ouder wordende bewoners staat daarbij centraal. We bouwen met elkaar aan het sociale vangnet. Wat daarvoor nodig is, kan per wijk verschillen.Daarnaast zoeken we naar partijen die we kunnen verbinden met elkaar om ook het zorg- en hulpnetwerk in de wijk krachtiger te maken. Samen vormt een netwerk waar veel bewoners en organisaties in de wijk aan meedoen. Als netwerk brengen we ouderen met elkaar in contact, verzorgen trainingen voor vrijwilligers, faciliteren we ontmoetingsplekken, stimuleren we het opzetten van bewonersactiviteiten, en geven we voorlichting over keuzes die bewoners kunnen maken en voorzieningen waar gebruik gemaakt kan worden.

Theater van de Toekomst
Het ‘Theater van de Toekomst’ is de plek waar je alvast vooruit kan kijken en kan zien wat jouw mogelijkheden zijn. De Theaters zijn interactief, boeiend en laten zien dat er veel kan, en schetsen het perspectief dat oud worden ook leuk en ontspannen kan zijn. Hoofdthema’s zijn:

  1. Sociaal: netwerk, meedoen, ontmoeten, elkaar kennen, omkijken naar elkaar, verschillend en toch samen
  2. Wonen: domotica, groen & duurzaam, jouw woning, voorzieningen dicht bij huis
  3. Gezondheid: bewegen, sport, fysio, zingeving, gezien en erkend worden
  4. Informatie online en offline: activiteiten, cultuur, vrije tijd, praktische hulp, sociaal testament, vervoer

Voor wie?

Samen is er voor álle ouderen in de wijk die zelfstandig thuis wonen.
Samen is er voor alle andere wijkbewoners die graag iets willen betekenen voor ouderen. We stimuleren graag dat buurtbewoners er op een fijne en vanzelfsprekende manier voor elkaar zijn.

Terug naar overzicht

U vindt ons op:


venster sluiten

venster sluiten

hulp bij inloggen

Bent u uw wachtwoord vergeten?
Voer uw gebruikersnaam of emailadres in en klik op verstuur.

Heeft u nog geen account? Kijk dan hier voor meer informatie.

Feedback en Support