Activiteiten kunnen mogelijk door de corona maatregelen tijdelijk zijn aangepast.
Neem contact op met de organisatie om er zeker van te zijn dat de activiteit plaatsvindt.

De vindplaats voor passend werk, leren en doen. Bij jou in de buurt.

Een maatje biedt structuur

De Tussenvoorziening

Utrecht, maandag 1 februari 2010

Vriendendienst Utrecht

Er zijn in Nederland zo’n 60 vriendendiensten actief, waaronder de vriendendienst in Utrecht. Het concept waarmee zij werken is overal min of meer hetzelfde: de vriendendienst biedt maatjescontacten met vrijwilligers voor mensen met een psychiatrische achtergrond.

Het maatjescontact is een zeer laagdrempelige vorm van dagbesteding. Het dient eigenlijk maar 1 doel: sociaal contact. Hoe klein dit ook lijkt, de uitwerking is groot: Het biedt steun bij het gaan ondernemen van activiteiten: je doet dingen samen. Het is een manier om weer in contact te komen met en contacten te maken in de samenleving. Juist het contact met de vrijwilliger helpt de deelnemer om met de “gewone” wereld in aanraking te komen.
Koppeling gebeurt op basis van interesses, karakter of een specifieke hulpvraag. Een hulpvraag kan zijn: het samen gaan deelnemen aan activiteiten met als doel dat de deelnemer het op termijn alleen durft.. Er kan gebruik worden gemaakt van het activiteitenaanbod van de vriendendienst. Dat kan zijn een bezoek aan een museum, een wandeling, bowlen of samen koffie drinken.

Koppeling gebeurt op basis van interesses, karakter of een specifieke hulpvraag. Een hulpvraag kan zijn: het samen gaan deelnemen aan activiteiten met als doel dat de deelnemer het op termijn alleen durft.. Er kan gebruik worden gemaakt van het activiteitenaanbod van de vriendendienst. Dat kan zijn een bezoek aan een museum, een wandeling, bowlen of samen koffie drinken.

Doelgroep en criteria
Aanmelding kan plaatsvinden via een tussenpersoon, maar het zelf willen en kunnen onderhouden van een maatjescontact is van wezenlijk belang voor het slagen hiervan.Iemand moet zelfstandig, of begeleid/beschermd wonen. ( Intensief contact met een psychiater mag wel). De leeftijdscategorie van de deelnemers is van 18 tot 65, hoewel de meesten toch wel  ouder zijn dan 40 jaar. De vriendendienst wil er trouwens graag wat jongere deelnemers bij krijgen! Er zijn vrijwilligers uit alle leeftijdscategorieën, vanaf 18. De oudste vrijwilliger is 70 jaar.

Begeleiding
De vrijwilligers en de koppels krijgen begeleiding van een beroepskracht. Dat kan, als het nodig is, individueel en intensief. Als alles goed loopt wordt het wat meer op afstand. Een maatjescontact is altijd voor een beperkte periode: 1 jaar . Dit wordt voor aanvang van het contact uitgebreid doorgesproken. De meeste activiteiten worden door professionele krachten begeleid. Alleen de wandelingen worden door vrijwilligers begeleid. Deze verschillende vormen van begeleiding bieden de deelnemers een grote mate van bescherming, terwijl de activiteiten tegelijkertijd midden in de samenleving plaatsvinden.

Structuur
Hoe weinig het ook lijkt, een maatjescontact biedt structuur. Tijdens het koppelingsgesprek worden afspraken gemaakt over dagen waarop de contacten kunnen plaatsvinden en eventueel de activiteiten die ondernomen worden. Tevens worden er afspraken gemaakt over de tijdsinvestering die het vraagt van beiden. Op deze manier is er duidelijkheid voor beide partijen.

De organisatie
Vriendendienst Utrecht is een onderdeel van Stichting de Tussenvoorziening. Dit is een stichting voor opvang, steun en begeleiding aan dak- en thuislozen en andere gemarginaliseerde groepen in Utrecht. Er wordt invulling gegeven aan begrippen als sociale bescherming, maatschappelijk herstel en het voorkomen van terugval. De cliënt heeft recht op zijn eigen waarden en leefstijl, zolang deze niet in conflict zijn met de kaders van de aangeboden voorzieningen. Cliënten worden ondersteund in het bereiken van een zo groot mogelijke zelfstandigheid, waarbij indien nodig doorverwijzing en bemiddeling plaatsvindt.

informatie en contact:

www.wegwijs.org/vriendendienst
vriendendienstutrecht@wegwijs.org

Terug naar overzicht

venster sluiten

venster sluiten

hulp bij inloggen

Bent u uw wachtwoord vergeten?
Voer uw gebruikersnaam of emailadres in en klik op verstuur.

Heeft u nog geen account? Kijk dan hier voor meer informatie.

Feedback en Support