De vindplaats voor passend werk, leren en doen. Bij jou in de buurt.

Even voorstellen...

Utrecht, dinsdag 13 juli 2010

Nieuw in de Stadsbrug

Er is een stedelijk projectleider activering aangetrokken die onder de noemer van Aan de slag in Utrecht uitvoering gaat geven aan het convenant ‘Naar burgerschap en baan’. Zijn naam is Clyde Echteld en hij is gehuisvest op het Dagactiviteitencentrum Stadsbrug, Van Sijpesteijnkade 42.

Sinds 2006 hebben de gemeente Utrecht en de instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en maatschappelijke opvang (MO) gewerkt aan het bieden van onderdak en zorg aan de groep van dak- en thuislozen. Dat is nu voor een belangrijk deel geslaagd: de meeste mensen uit de doelgroep zitten in een woonvorm en zijn gekoppeld aan zorg en hulpverlening.

Op donderdag 24 juni 2010 is door de gemeente en de instellingen Altrecht, Leger des Heils, Centrum Maliebaan, Centrum Vaartse Rijn, SBWU, Abrona, Reinaerde en de Tussenvoorziening een convenant gesloten: ‘Naar burgerschap en baan’. Met het sluiten van het convenant wordt de volgende fase in de samenwerking ingeluid. Het accent verschuift van wonen en zorg naar activering van de doelgroep. Onder de noemer van Aan de slag in Utrecht werken de ketenpartners, verenigd in de Taskforce Activering, aan de realisering van de doelstellingen in het convenant.

Clyde Echteld aan het woord
Gezamenlijk wordt de komende drie jaren gewerkt aan het uitbouwen van een vraaggericht aanbod aan activiteiten voor de doelgroep. Een belangrijk ondersteunend instrument hierbij is www.jekuntmeer.nl waarop alle dag-, participatie en re-integratieactiviteiten in Utrecht te vinden zijn. Ook wordt door Aan de Slag in Utrecht de kennis over de doelgroep vergroot. Door nieuwe manieren en instrumenten te ontwikkelen en door versterking van de ketensamenwerking, zal ten slotte de doorstroming van cliënten naar een vorm van maatschappelijke participatie –op maat- makkelijker worden.

Collega Griet Bos is aangetrokken om een kwaliteitsslag te maken met de website www.jekuntmeer.nl Zij stelt zich hieronder voor.

Griët Bos stelt zich voor
Ik zal de projectleider van “Aan de slag in Utrecht” bijstaan als beheerder van de website jekuntmeer.nl. Deze site geeft een overzicht van alle dagactiviteiten en inloop in Utrecht en omgeving. Voor wie aan de slag wil met fietsenreparatie of in een modeatelier, een ambacht wil leren (bijvoorbeeld houtbewerking) of wil meedoen in het daklozentheater, er is voor elk wat wils. En op de website vind je ook kookgroepjes, een computercursus en een wegwijswinkel.

Nieuwtjes
De komende tijd zal ik me inzetten om het aanbod op de website te vergroten. Daarvoor zullen verschillende organisaties (opnieuw) benaderd worden. Ik zal de komende tijd mijn neus laten zien bij de klankbordgroep en organisaties bezoeken om de instellingen te leren kennen en in te werken op jekuntmeer. Daarnaast zal ik de nieuws items op de homepage van de website en de maandelijkse nieuwsbrief verzorgen. Zo willen we cliënten en medewerkers zoveel mogelijk te betrekken bij alle nieuwe en lopende activiteiten voor sociale activering, dagbesteding, werk en re-integratieprojecten in Utrecht.

Heeft u nieuws of wilt u een artikel schrijven, kunt u een mail sturen naar: jekuntmeer@adsu.nl.

Terug naar overzicht

venster sluiten

venster sluiten

hulp bij inloggen

Bent u uw wachtwoord vergeten?
Voer uw gebruikersnaam of emailadres in en klik op verstuur.

Heeft u nog geen account? Kijk dan hier voor meer informatie.

Feedback en Support