De vindplaats voor passend werk, leren en doen. Bij jou in de buurt.

Naar burgerschap en baan

Utrecht, donderdag 24 juni 2010

Utrecht gaat aan de slag

Op donderdag 24 juni ondertekenen wethouder Volksgezondheid en Welzijn Victor Everhardt en de Utrechtse opvang- en zorginstellingen een convenant ‘Naar burgerschap en baan’. De betrokken partijen maken zich samen sterk voor dagbesteging en re-integratie voor cliënten uit de maatschappelijke opvang en geestelijke gezondheidszorg in Utrecht.

De gemeente Utrecht en haar ketenpartners rond maatschappelijke opvang werken sinds 2006 samen aan de problemen rond dakloosheid. Wethouder Everhardt: “Vrijwel alle daklozen zijn nu in zorg en onder dak. We kunnen ons daarom buigen over nieuwe werkvormen en afspraken in de Utrechtse ketensamenwerking. Dat is een mooi resultaat èn een nieuwe gezamenlijke uitdaging!” De Utrechtse opvang en zorginstellingen zoals Altrecht, het Leger des Heils, Centrum Maliebaan, Centrum Vaartse Rijn, de Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht, Abrona, Reinaerde en de Tussenvoorziening werken samen met de gemeente. Op 24 juni ondertekenden zij het convenant: ‘Naar burgerschap en baan, activering van sociaal kwetsbare groepen in de gemeente Utrecht’.

Uitdaging voor cliënten en begeleiders
De samenwerking tussen de convenantpartners is erop gericht om elke cliënt te laten participeren in een zinvol en op maat ingevuld traject gericht op participatie, activering of re-integratie. Het gaat hierbij om een nieuwe uitdaging voor cliënten en begeleiders, waarbij het accent verschuift van zorg naar activering. In de komende 3 jaar zal een toegankelijk en vraaggericht aanbod worden ontwikkeld, hiervoor zal onder andere de website jekuntmeer.nl worden gebruikt. Het aanbod van participatie-, activerings- en of re-integratie-activiteiten is daarmee niet alleen op het herstel van de individuele cliënt gericht, maar het wordt ook eenvoudiger om cliënten door te verwijzen naar passende activiteiten die door een andere instelling wordt aangeboden. De ketensamenwerking op het gebied van werk en dagbesteding wordt versterkt. Vergroting van de doorstroommogelijkheden van de cliënt zijn het uitgangspunt van de samenwerking. “De ondertekening van het convenant is het startpunt” aldus Clyde Echteld, stedelijk projectleider activering van “Aan De Slag in Utrecht”. “Onze missie is dat elke kwetsbare burger bijvoorbeeld met een psychiatrische achtergrond, (ex-)dakloze, verslaafde, etc. in Utrecht actief bezig is. En daarmee gaan wij aan de slag”.

Terug naar overzicht

venster sluiten

venster sluiten

hulp bij inloggen

Bent u uw wachtwoord vergeten?
Voer uw gebruikersnaam of emailadres in en klik op verstuur.

Heeft u nog geen account? Kijk dan hier voor meer informatie.

Feedback en Support