De vindplaats voor passend werk, leren en doen. Bij jou in de buurt.

Wegwijs in de Wijk

Utrecht, dinsdag 20 april 2010

Sommige mensen vinden het lastig om contact te leggen met buurtgenoten of zouden graag hulp willen bij het vinden van activiteiten in hun eigen wijk. Voor die mensen is er Wegwijs in de Wijk.

Het project helpt mensen een activiteit te vinden en/of in contact te komen met mede-bewoners in hun buurt. Wegwijs in de Wijk ondersteunt bij het vinden van een cursus, dagbesteding en vrijwilligerswerk. Of bij het vinden van een maatje. Dit alles door middel van een persoonlijke aanpak.

Voor wie is Wegwijs in de Wijk? Voor:

•    mensen uit de psychiatrie die weer zelfstandig gaan wonen na een opname, beschermd/begeleid wonen en die opnieuw hun weg moeten zoeken.
•    mensen die in een vergelijkbare positie verkeren, zoals vluchtelingen, dak- en thuislozen, mensen met verslavingsproblemen en mensen die een straf hebben uitgezeten.
•    overige sociaal kwetsbaren.
•    buurtbewoners, om de wederkerigheid in het integratieproces tot stand te brengen.

Wegwijs in de Wijk heeft een aantal doelen:
•    sociaal kwetsbare mensen die opnieuw zelfstandig gaan wonen/zelfstandig wonen de handgrepen aanreiken om zelfstandig wonen zo goed mogelijk vorm te geven, zodat zij zich thuis voelen. In hun wijk en stad.
•    activiteiten ontwikkelen die de integratie en participatie in de wijk bevorderen.
•    dit alles met de mensen zelf én hun omgeving tot stand te brengen, zodat eigenwaarde stijgt en er relaties van wederkerigheid ontstaan.

Tot nu toe worden Lunetten en Zuilen bediend in de vorm van een gratis inlooplunch. De inlooplunches zijn bedoeld als een eerste stap in sociale activering. Vanuit de inlooplunch kunnen mensen begeleid worden bij het zetten van nieuwe stappen richting vrijwilligerswerk, cursussen, de vriendendienst/maatjeskoppelingen of andere vormen van sociale activering.

Inlooplunch Zuilen (gratis deelname): elke dinsdag van 11.30 tot 13.00 uur.
Locatie: Buurthuis Zuilen, Ludgerusstraat 251. Vanaf 11.30 zijn mensen welkom voor een kopje thee of koffie. Om 12.00 uur is er een gezamenlijke lunch. Daarna kan men kaarten, biljarten,
spelletjes spelen, internetten of lezen.

Inlooplunch Lunetten (gratis deelname): elke woensdag van 11.00 tot 13.00 uur.
Locatie: Het Knooppunt in de Musketon, Hondsrug 18. Vanaf 11.00 uur is iedereen welkom voor een kopje thee of koffie. Om 12.00 uur is de lunch.

Voor de mensen in de overige wijken heeft Wegwijs in de Wijk nog geen eigen activiteiten. Wel kunnen ze helpen bij het vinden van reeds bestaande activiteiten in de wijk.

Aanmelding/Informatie?
- U kunt als deelnemer telefonisch/per mail contact opnemen.
- U kunt als (woon)begeleider contact opnemen voor uw cliënt.
- U kunt alleen of samen met iemand één van de inlooplunches bezoeken.

Wegwijs in de Wijk is een initiatief van De Tussenvoorziening. In Overvecht (Wegwijs in Overvecht) is het project een samenwerkingsverband tussen Cumulus Welzijn en De Tussenvoorziening.

Kijk voor meer informatie op www.wegwijsindewijk.nl
E: info@wegwijsindewijk
T: 06 3002 4381 (dinsdag t/m donderdag)

Terug naar overzicht

venster sluiten

venster sluiten

hulp bij inloggen

Bent u uw wachtwoord vergeten?
Voer uw gebruikersnaam of emailadres in en klik op verstuur.

Heeft u nog geen account? Kijk dan hier voor meer informatie.

Feedback en Support