Activiteiten kunnen mogelijk door de corona maatregelen tijdelijk zijn aangepast.
Neem contact op met de organisatie om er zeker van te zijn dat de activiteit plaatsvindt.

De vindplaats voor passend werk, leren en doen. Bij jou in de buurt.

Organisaties welzijnswerk en peuterspeelzaalwerk bekend

Utrecht, donderdag 27 december 2012

De gemeente Utrecht speelt in op veranderingen in de samenleving met een andere inrichting van het welzijnswerk: vernieuwend welzijn. Het nieuwe Utrechtse welzijnwerk gaat uit van de eigen kracht van mensen en zoekt aansluiting bij wat bewoners zelf willen en kunnen. Het gaat erom mensen te stimuleren om zélf problemen op te lossen, talenten te ontwikkelen en activiteiten te organiseren.

Het college heeft besloten welke organisaties gemeentelijke subsidie krijgen om het welzijnswerk tot 2017 uit te voeren. Zij gaan per augustus 2013 aan de slag.

Innovatieve aanpak
Welzijnsorganisaties zijn uitgedaagd om een effectieve en innovatieve aanpak te ontwikkelen, op basis van de doelen en uitgangspunten van vernieuwend welzijn. Ook samenwerking zoeken en efficiënte inzet van middelen zijn van belang. De organisaties die in hun aanpak het beste voldoen aan de nieuwe criteria, zijn nu geselecteerd.

Sociaal makelaars
De gekozen organisaties krijgen de taak om sterker in te spelen op de veranderende vraag naar ondersteuning. Zij gaan voor een verzorgingsgebied van een of twee wijken fungeren als ‘sociaal makelaar’ en stimuleren initiatieven van volwassenen en kinderen om hun buurt beter te maken. De organisaties brengen – als `sociaal makelaar` – bewoners en organisaties bij elkaar. Ook zorgen zij voor een goed sociaal beheer van de welzijnsgebouwen en speeltuinen in die wijken.

Gekozen zijn de volgende organisaties:
* Zuid en Oost: Vooruit hart voor Zuid.
Vooruit is een nieuwe stichting, ontstaan vanuit Portes met alliantie partners als Soda Producties, ISKB, Mira Media en Stichting Move.
Zuidwest en Binnenstad.
Doenja dienstverlening met een intentie tot samenwerking met Welzijnsvernieuwer, SodaProducties, Labyrinth, Cultuurhuis Kanaleneiland en stichting GIDS.
* Noordwest en West: Me`kaar: Me`kaar is een nieuwe stichting, ontstaan vanuit Portes met alliantiepartners SodaProducties, ISKB, Mira Media, Wishing Well West, stichting Move, stichting Presentie en stichting Buurtpastoraat.
* Overvecht en Noordoost: Wijk&Co: Wijk&co is een consortium van Careyn, Al Amal en Zandbergen.
* Leidsche Rijn: Doenja dienstverlening met een intentie tot samenwerking met Welzijnsvernieuwer, SodaProducties, Labyrinth, Cultuur 19, stichting GIDS en stichting ViaVinex.
* Vleuten- De Meern: Welzaam: Welzaam is een nieuwe stichting ontstaan vanuit Portes met alliantiepartners SodaProducties, ISKB en Mira Media

Informatievoorziening en Cliëntondersteuning 
De subsidie voor Informatievoorziening en Cliëntondersteuning wordt toegekend aan Stichting Stade. Stichting Stade is een samenwerking aangegaan met drie vrijwilligersorganisaties Al Amal, Handje Helpen en Present en met de Tussenvoorziening. De nieuwe stedelijke organisatie, die buurtgericht werkt, krijgt de taak om mensen die materiële of psychische problemen hebben te ondersteunen, zodat zij beter kunnen deelnemen aan de samenleving. De sociaal werker kijkt hierbij eerst wat mensen zelf kunnen oplossen of hoe hun omgeving hen kan ondersteunen.

Peuterspeelzaalwerk 
De gemeente heeft ervoor gekozen het peuterspeelzaalwerk en met name de voorschoolse educatie dicht bij het onderwijs te organiseren. De peutergroep en het basisonderwijs krijgen zo meer de gelegenheid om een doorgaande (ontwikkelings)lijn aan te bieden voor kinderen en hun ouders. Het peuterspeelzaalwerk en de voorschoolse educatie wordt vanaf augustus 2013, anders dan tot nu toe, uitgevoerd door één organisatie: de werkmaatschappij voor educatie aan het jonge kind. Deze organisatie is een samenvoeging van de welzijnsorganisaties Cumulus Welzijn, DOENJA dienstverlening en Portes, in samenwerking met Utrechtse schoolbesturen.

Stappen tot nu toe
Organisaties konden tot 1 oktober een aanvraag indienen voor subsidie. In de selectie van de organisaties volgt het college de adviezen van de adviescommissies, samengesteld uit extern deskundigen, bewoners en ambtenaren die de subsidieaanvragen hebben beoordeeld. De criteria daarbij zijn: visie die aansluit bij doelstellingen en uitgangspunten van de gemeente, effectieve en innovatieve aanpak, afstemming en samenwerking en efficiënte inzet van middelen.

Vervolgproces
De nieuwe en huidige welzijnsorganisaties zijn over het besluit geïnformeerd, zodat zij hun personeel en vrijwilligers hebben kunnen informeren. De komende periode wordt gebruikt om zorgvuldig te werken aan de overgang naar het nieuwe welzijnswerk. Een aantal wijken krijgt te maken met een nieuwe welzijnsorganisatie. Gemeente, welzijnsorganisaties en andere betrokkenen bekijken met elkaar hoe zij op een goede manier invulling kunnen geven aan de praktische uitwerking van de plannen. De aanvragen gelden tot eind 2017. Jaarlijks stuurt de gemeente op resultaten en op goede besteding van de subsidiegelden. 

Terug naar overzicht

venster sluiten

venster sluiten

hulp bij inloggen

Bent u uw wachtwoord vergeten?
Voer uw gebruikersnaam of emailadres in en klik op verstuur.

Heeft u nog geen account? Kijk dan hier voor meer informatie.

Feedback en Support