De vindplaats voor passend werk, leren en doen. Bij jou in de buurt.

U Centraal opgericht

Utrecht, woensdag 10 april 2013

Op 14 februari 2013 is U Centraal formeel opgericht. Deze stedelijke organisatie gaat vanaf 1 augustus 2013 mensen met materiële en/of psychische problemen ondersteunen, zodat zij beter kunnen deelnemen aan de samenleving. De oprichting van U Centraal vloeit voort uit het besluit van de gemeente Utrecht in december 2012 om de subsidie voor Informatievoorziening en Cliëntondersteuning toe te kennen aan Stichting Stade, in samenwerking met  Al Amal, Handjehelpen, Present Utrecht, de Tussenvoorziening en RegiePraktijk (in oprichting).

U Centraal
Bij Informatievoorziening en Cliëntondersteuning gaat het om het bieden van informatie en ondersteuning aan bewoners met psychosociale en/of materiële problemen door middel van – aldus de formele opdracht - :
* Algemeen Maatschappelijk Werk
* Sociaal raadsliedenwerk
* Ondersteuning Ouderen
* Schuldhulpverlening Project
* Woonoverlast en Voorkomen huisuitzetting en Stille problematiek
* Project Buurtbemiddeling
* Binnen deze ondersteuning aandacht voor mantelzorgers.

Deze huidige werksoorten wil U Centraal samenbrengen in integraal werkende teams in alle wijken van de stad Utrecht. Daarnaast komt er een stedelijk punt van waaruit onder andere de informatievoorziening, de groepsgewijze activiteiten, de vrijwilliger inzet en een aantal specifieke vormen van hulp worden gecoördineerd.

In de buurt en in de stad
U Centraal biedt straks voor inwoners van Utrecht, die (tijdelijk) minder zelfredzaam zijn een belangrijke voorziening. Het is in de wijk of stad hét punt waar men zich kan melden met vragen of problemen. Zoals gezondheidsklachten bij de huisarts horen, zo horen al die andere problemen bij U Centraal thuis. Afspraken en inloopspreekuren bij U in de buurt. Bijvoorbeeld gesitueerd op de plek waar ook de huisarts zit, een buurtcentrum of eventueel bij u thuis. En daarnaast organiseren we voor alle burgers die dat wensen een goed bereikbaar stedelijk punt, een digitaal loket  en een bereikbaar telefoonnummer waar men heel goed op de hoogte is en niemand van het kastje naar de muur stuurt.

Kwartiermakers voor U Centraal zijn Truusje van der Linden en Irene Witjens, managers bij Stichting Stade. U Centraal gaat op innovatieve wijze vorm geven aan de opdracht van de gemeente Utrecht voor Informatievoorziening en Cliëntondersteuning.

Volgens de principes van ‘Vernieuwend Welzijn’ en ‘Meedoen naar vermogen’ kijkt de sociaal werker hierbij eerst wat mensen zelf kunnen oplossen of hoe hun omgeving hen kan ondersteunen. Als professionele hulp nodig is, wordt er met iedere cliënt zoveel mogelijk gewerkt vanuit één plan, waarbij de cliënt -daar waar het kan- de regie heeft. Een belangrijke ambitie daarbij is het creëren van een optimale samenhang tussen professionele hulp en informele hulp.

Veranderingen
De komst van U Centraal gaat gepaard met vele veranderingen voor cliënten en professionals in welzijn en dienstverlening in de gemeente Utrecht. Om iedereen zo goed mogelijk te informeren over de gang van zaken, is de website www.u-centraal.nl gelanceerd. Betrokkenen kunnen hier de beschikbare informatie vinden en vragen stellen over hun specifieke situatie.

Terug naar overzicht

venster sluiten

venster sluiten

hulp bij inloggen

Bent u uw wachtwoord vergeten?
Voer uw gebruikersnaam of emailadres in en klik op verstuur.

Heeft u nog geen account? Kijk dan hier voor meer informatie.

Feedback en Support